image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Užitečné odkazy > Mikroregion Ivanovická brána

Mikroregion Ivanovická brána

PŘEHLED AKCÍ - IVANOVICKÁ BRÁNA

 

Členové:

1. Město Ivanovice na Hané
2. Obec Dětkovice
3. Obec Křižanovice u Vyškova
4. Obec Medlovice
5. Obec Moravské Málkovice
6. Obec Orlovice
7. Obec Prusy – Boškůvky
8. Obec Rybníček
9. Městys Švábenice
10. Obec Topolany
11. Obec Vážany

 

 

Sídlem svazku obcí jsou Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, PSČ 683 23.

Ivanovická brána, svazek obcí je právnickou osobou – svazkem obcí ve smyslu §49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a je založen obcemi a městem na základě rozhodnutí jejich zastupitelstev.

Svazek obcí má koordinační a poradní  funkce a s tím související působnost. Definuje a realizuje místní strategii regionálního rozvoje.
Činností svazku obcí zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních orgánů státní správy a samosprávy.

Svazek obcí pusobí na území regionu, kterým se rozumí katastrální území členských obcí.
Svazek obcí vznikl 24.03.2004 a je založen na dobu neurčitou.

Správní rada:

Ing. Vlastislav Drobílek (místostarosta Ivanovic na Hané), předseda
Josef Kubík (starosta Švábenic), člen
František Přikryl (starosta Moravských Málkovic), člen

Pocet obyvatel: cca 7,5 tisíce


Co je to Ivanovická brána?

Ivanovická brána je označení horopisného podcelku v rámci horopisu České republiky, který tvoří spolu s Rousínovskou branou horopisný celek Vyškovská brána. Vyškovská brána leží mezi Drahanskou vrchovinou na severozápadě (podcelek Konická vrchovina) a Litenčickou pahorkatinou na jihovýchodě (podcelek Orlovická vrchovina).
Území svazku obcí tak horopisně náleží do velké horopisné jednotky Evropy Karpaty a do podsoustav Středomoravské Karpaty a Západní Vněkarpatské sníženiny.

 IVANOVICKÁ BRÁNA – SVAZEK OBCÍ.pdf

sídlo: Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, PSČ 683 23
tel. 517 363 235
IČO: 71212108
Členové svazku: Ivanovice na Hané, Dětkovice, Křižanovice u Vyškova, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Prusy-Boškůvky, Rybníček, Švábenice, Topolany, Vážany.