image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Vážany

2. Důvod a způsob založení

Obec Vážany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vážany
  Vážany č.p. 95
  682 01 Vyškov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Vážany
  Vážany č.p. 95
  682 01 Vyškov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Popis úřadu

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 517 361 155 (starosta, účetní)
  mobilní telefon: +420 773 490 702 (starosta)
  mobilní telefon:  +420 601 314 568 (místostarosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.vazanyvy.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Vážany
  Vážany č.p. 95
  682 01 Vyškov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@vazanyvy.cz
  starosta@vazanyvy.cz (starosta)
  ucet.vazany@seznam.cz (účetní)

 • 4.8 ID datové schránky

  zdzbtyn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 20025731/0100

6. IČO

00373591

7. DIČ

CZ00373591 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další důležité informace

Ochrana osobních údajů (GDPR)