image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Užitečné odkazy > Akce.cz

Akce.cz


Galerie Dietrichsteinů

Místo
Zámek 1, 69201 Mikulov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Galerie významného moravského šlechtického rodu, jehož někteří představitelé spoluvytvářeli evropské dějiny, prezentuje v příbězích osobností rodu historii zdejšího kraje. Dietrichsteinové udržovali svůj dvůr v Mikulově od roku 1570 do konce druhé světové války. S jejich společenskými, politickými a hospodářskými úspěchy byl vždy svázán rozvoj či úpadek Mikulova. V expozici jsou vystaveny obrazy ze 17.-20. století, souvislá galerie portrétů majorátních pánů a jejich dětí. Instalaci doplňují exponáty související s dějinami zámku, města a panství Mikulov. Součástí expozice je unikátní ženské renesanční roucho - oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové.

Více

Židovská Břeclav - stálá expozice

Místo
U Tržiště 475, 69002 Břeclav
Datum konání
Stálá akce
Typ

Výstava instalovaná v ženské galerii bývalého templu chce připomenout, že neodmyslitelnou součástí historie Břeclavi byla dlouho i židovská komunita formující nejen hospodářský, ale i kulturní, společenský a politický život města.

Více

Ptáci lednicko-valtického areálu

Místo
nám. Svobody 8, 69142 Valtice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Interaktivní seznámení se zástupci ptačí říše, obývajícími lednicko-valtický areál.

Více

Historické vinařské lisy a nářadí

Místo
nám. Svobody 8, 69142 Valtice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice se zabývá historií pěstování a zpracování vína a představuje mimo jiné i historické vinařské lisy a nástroje.

Více

Vývoj zelinářství a ovocnářství

Místo
nám. Svobody 8, 69142 Valtice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice představuje vývoj oborů od středověku až po moderní velkovýrobu.

Více

Dílo Antonína Vojtka

Místo
Slovácká 2587, 69002 Břeclav
Datum konání
Stálá akce
Typ

Manželé Vojtkovi v roce 2003 otevřeli novou galerii v Břeclavi na ulici J. Moláka, kde Antonín Vojtek v komorním prostředí vystavuje pouze svá díla.

Více

Historie rodu Lichtenštejnů

Místo
U Tržiště 324, 69002 Břeclav
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice vás provede historií rodu Lichtenštejnů, od doby jejich příchodu na jižní Moravu v roce 1249 až po současnost. V další části prohlídky uvidíte miniatury staveb Lednicko-valtického areálu a vinotéku s vybranými knížecími víny.

Více

Muzejní miniarboretum, Balkonové květiny a letničky

Místo
nám. Svobody 8, 69142 Valtice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozici na nádvoří muzea v sezóně doplňují letničky a balkonové květiny.

Více

Dílo Antonína Vojtka

Místo
Jana Moláka 3079, 69003 Břeclav
Datum konání
Stálá akce
Typ

Manželé Vojtkovi v roce 2003 otevřeli novou galerii v Břeclavi na ulici J. Moláka, kde Antonín Vojtek v komorním prostředí vystavuje pouze svá díla.

Více

Dějiny města

Místo
Dukelské nám. 94, 69301 Hustopeče
Datum konání
Stálá akce
Typ

Tato expozice je věnována dějinám osídlení v katastru města Hustopečí - od prehistorie až do roku 1945. Návštěvníci zde získají informace o feudálních majitelích, městských privilegiích, o gotických, renesančních a barokních památkách, o působení novokřtěnců či o česko-německém soužití v Hustopečích. Část expozice je věnována i osobnosti T. G. Masaryka, který měl k Hustopečím rodinné vazby a v letech 1861-63 studoval na zdejší piaristické reálce.

Více