MIKROREGION IVANOVICKÁ BRÁNA

Členové:

1. Město Ivanovice na Hané
2. Obec Dětkovice
3. Obec Hoštice-Heroltice
4. Obec Křižanovice u Vyškova
5. Obec Medlovice
6. Obec Moravské Málkovice
7. Obec Orlovice
8. Obec Prusy – Boškůvky
9. Obec Rybníček
10. Městys Švábenice
11. Obec Topolany
12. Obec Vážany

 

mikroregion Ivanovická brána

Sídlem svazku obcí jsou Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, PSČ 683 23.

Ivanovická brána, svazek obcí je právnickou osobou – svazkem obcí ve smyslu §49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a je založen obcemi a městem na základě rozhodnutí jejich zastupitelstev.

Svazek obcí má koordinační a poradní  funkce a s tím související působnost. Definuje a realizuje místní strategii regionálního rozvoje.
Činností svazku obcí zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních orgánů státní správy a samosprávy.

Svazek obcí pusobí na území regionu, kterým se rozumí katastrální území členských obcí.
Svazek obcí vznikl 24.03.2004 a je založen na dobu neurčitou.

Správní rada:

Ing. Vlastislav Drobílek (místostarosta Ivanovic na Hané), předseda
Josef Kubík (starosta Švábenic), člen
Jan Bouda (starosta Moravských Málkovic), člen

Pocet obyvatel: cca 7,5 tisíce


Co je to Ivanovická brána?

Ivanovická brána je označení horopisného podcelku v rámci horopisu České republiky, který tvoří spolu s Rousínovskou branou horopisný celek Vyškovská brána. Vyškovská brána leží mezi Drahanskou vrchovinou na severozápadě (podcelek Konická vrchovina) a Litenčickou pahorkatinou na jihovýchodě (podcelek Orlovická vrchovina).
Území svazku obcí tak horopisně náleží do velké horopisné jednotky Evropy Karpaty a do podsoustav Středomoravské Karpaty a Západní Vněkarpatské sníženiny.

 IVANOVICKÁ BRÁNA – SVAZEK OBCÍ doc

sídlo: Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, PSČ 683 23
tel.517 363 235
IČ: 71212108
Členové svazku: Ivanovice na Hané, Dětkovice, Hoštice-Heroltice, Křižanovice u Vyškova, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Prusy-Boškůvky, Rybníček, Švábenice, Topolany, Vážany.

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

www.idos.cz

www.atlas.cz

www.idnes.cz

www.seznam.cz

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ - MEDARD

http://www.medard-online.cz/

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

www.vakvyskov.cz

Hasičský záchraný sbor Jihomoravského kraje

www.firebrno.cz

PORTÁL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

MĚSTO VYŠKOV

http://vyskov-mesto.cz/

VYŠKOVSKÝ DENÍK

www.vyskovsky.denik.cz

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Turistický portál jižní Morava

http://www.jizni-morava.cz

 

NavstevaLekare.cz Logo.jpg

http://www.navstevalekare.cz/

Návštěvnost stránek

091892
vazany_footer.png