Historie obce Vážany

Vážany se připomínají k roku 1348, kdy byly patrně majetkem pánů ze Švábenic.  Později byla obec rozdělena na několik dílů a jako majitelé se zde střídala drobná a střední šlechta. Mezi nejznámější patřil Znata z Melic, který tento majetek odkoupil v roce 1406.  Od roku 1510 náležely Vážany ke statku moravskopruskému, který roku 1674 koupil  Lev Vilém z Kounic a od té doby pak patřily již pod panství slavkovské.

Obec se nachází jihovýchodně 9 km od okresního města Vyškova a leží v průměrné nadmořské výšce 290 m. Rozloha obce je 546 ha. V současné době má obec 463 obyvatel.( v roce 1930 měla obec Vážany 713 obyvatel, v roce 1960 již tento počet klesl na 647 – tato klesající tendence pokračovala – vliv měla migrace obyvatel do Vyškova )

Škola byla v naší obci založena v roce 1898, mateřská škola byla zřízena v této budově v roce 1946.

V roce 1911 byla v obci založena družstevní mlékárna, v roce 1882 hasičský sbor, v roce 1919 Sokol  a mnoho dalších spolků se traduje s datem založení kolem roku 1900.

Obec byla osvobozena 29.dubna 1945.

K významnému místu v obci patří nejstarší sakrální památka kaplička svaté Rozálie,která byla postavena v roce 1695 Moravskými bratry na cestě ze severní Moravy.Stavba obklopená starými lípami, které údajně pamatují napoleonské války, byla zasvěcena sv. Rozálii na ochranu vesnice proti epidemiím a časem se stala jedním ze zastavení na pouti do Žarošic. I po třech staletích si toto místo uchovalo genia loci. Místní památka s největší kulturní a duchovní hodnotou byla opět slavnostně vysvěcena 5. září 2010. K dalším významným místům patří  zvonička na návsi a v  okolí obce  5 památných křížů.

historické foto

Mezi významné osobnosti patří vážanský rodák akademický malíř Antonín Procházka, který se narodil v roce 1882 a na rodném domě  má zasazenu pamětní desku.

Z občanských sdružení v obci zůstal aktivní pouze Sokol, který ve spolupráci s obecním úřadem udržuje dřívější tradice, mezi které patří krojované ostatky zakončené   pochováváním basy a hodová zábava na svatého Jiří.

Z dalších tradic se jedná o stavění máje, kterou staví mládež, která v tomto roce dosáhne 18 let.

Vznik a podoba symbolů Obce Vážany

znak obce

prapor

 

 

Podle historických pramenů pochází název naší obce od jilmovitého stromu vaz  a proto byl tedy navržen do obecního znaku strom jilm. Jelikož přesnou podobu stromu jilmu je obtížné umístit do pole štítu, byla zvolena raději část větvičky s plody.

Tinktury našeho obecního znaku – červená a stříbrná se odvíjejí od dvou aspektů.  Prvním je nedaleké město Vyškov, po kterém se neúředně Vážany rozlišují a které má ve svém znaku rovněž tyto tinktury. Druhým je skutečnost, že obec v minulosti patřila k panství slavkovskému, jehož majitelem byli Kounicové mající ve znaku stříbrné lekno v červeném štítě.

Zde ve znaku vidíte v červeném štítě stříbrnou větvičku jilmu o čtyřech listech s plody.

Obecní vlajka vychází ze znaku obce, kde symbol je převeden v jeden pruh, který doplněn dvěma listy představuje strom.

List vlajky tvoří tři vodorovné pruhy, červený, bílý a červený v poměru 4:2:1. V horním červeném pruhu je větvička s dvěma jilmovitými listy vyrůstající z bílého pruhu. Poměr šířky k délce listu vlajky je 2:3.

Slavnostní žehnání nových obecních symbolů Obce Vážany – znaku a vlajky se uskutečnilo dne 26.dubna 2008.

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

www.idos.cz

www.atlas.cz

www.idnes.cz

www.seznam.cz

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ - MEDARD

http://www.medard-online.cz/

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

www.vakvyskov.cz

Hasičský záchraný sbor Jihomoravského kraje

www.firebrno.cz

PORTÁL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

MĚSTO VYŠKOV

http://vyskov-mesto.cz/

VYŠKOVSKÝ DENÍK

www.vyskovsky.denik.cz

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Turistický portál jižní Morava

http://www.jizni-morava.cz

 

NavstevaLekare.cz Logo.jpg

http://www.navstevalekare.cz/

Návštěvnost stránek

091892
vazany_footer.png