Obecně závazné vyhlášky a nařízení:

 

- účinnost od 10.8.2007

- účinnost od 25.2.2009

- účinnost od 17.12.2009

- účinnost od 1.1.2011

 - účinnost od 1.1.2014

 - účinnost od 2.4.2015

 - účinnost od 2.4.2015

  • OZV 3/ 2015 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf

 - účinnost od 1.1.2016

Územní plán obce Vážany

            Územní plán obce nabyl účinnosti dne 22.3.2009

 

Změna č.1 Územního plánu Vážany

             Nabytí účinnosti Změny č.1 Územního plánu Vážany  7.2.2015

 Změna č.1 Územního plánu Vážany byla podpořena z dotace JMK

                                               

 

24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

www.idos.cz

www.atlas.cz

www.idnes.cz

www.seznam.cz

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ - MEDARD

http://www.medard-online.cz/

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

www.vakvyskov.cz

Hasičský záchraný sbor Jihomoravského kraje

www.firebrno.cz

PORTÁL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

MĚSTO VYŠKOV

http://vyskov-mesto.cz/

VYŠKOVSKÝ DENÍK

www.vyskovsky.denik.cz

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Turistický portál jižní Morava

http://www.jizni-morava.cz

 

NavstevaLekare.cz Logo.jpg

http://www.navstevalekare.cz/

Návštěvnost stránek

089679
vazany_footer.png