Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva Obce VážanyDatum konání:
8.12.2015

 

POZVÁNKA 

V úterý 8. prosince 2015 v 18.30 hodin se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vážanech 9. zasedání zastupitelstva obce.

Program zasedání:

  1. 1.      Zahájení
  1. 2.      Schválení Rozpočtu Obce Vážany na rok 2016
  1. 3.      Stanovení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce
  1. 4.      Schválení rozpočtového opatření č. 8 a č. 9/2015
  1. 5.      Projednání a schválení záměru č.2/2015 – prodej pozemku p.č. KN p. č. 2999 ( zahrada ) o výměře 101 m2 v k.ú. Vážany u Vyškova.
  1. 6.      Projednání a schválení zveřejnění Záměru č. 4/2015 prodej části pozemku par. číslo 2416/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vážany u Vyškova
  1. 7.      Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Vážany číslo 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  1. 8.      Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na parcele č. 2416/1 zapsané na LV 10001 pro katastrální území Vážany u Vyškova (st. úpravy NN – demolice RD č.p. 29)
  1. 9.      Rozprava
  1. 10.  Závěr

                                                                                           Zdeněk  ĎURINÍK

                                                                                              starosta obce


29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

www.idos.cz

www.atlas.cz

www.idnes.cz

www.seznam.cz

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ - MEDARD

http://www.medard-online.cz/

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

www.vakvyskov.cz

Hasičský záchraný sbor Jihomoravského kraje

www.firebrno.cz

PORTÁL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

MĚSTO VYŠKOV

http://vyskov-mesto.cz/

VYŠKOVSKÝ DENÍK

www.vyskovsky.denik.cz

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Turistický portál jižní Morava

http://www.jizni-morava.cz

 

NavstevaLekare.cz Logo.jpg

http://www.navstevalekare.cz/

Návštěvnost stránek

077600
vazany_footer.png